Vekaletname Bilgileri

VEKÂLETNAME  BİLGİLERİ: 

Bilindiği gibi avukat ile müvekkil arasındaki ilişkinin hukuki anlamda niteliği vekâlettir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi mutlak suretle bir vekâletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir.

Avukata verilecek vekâletnameler noterde düzenlenmektedir. Yurt dışında ise konsolosluklar aracılığıyla bu işlem yapılmaktadır.

Boşanma davası dışında ki tüm davalar için genel vekâletname kullanabiliriz.

Aşağıda vekâletname bilgilerimiz yer almaktadır.

- Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

 İzmir Barosu,  Sicil No: 10929

 

TC No       :  Lütfen İletişime geçiniz.

Adres       : Şehit Fethi Bey Cad. No:43 D:403,

                   99 Basamak  İş Merkezi, Pasaport Gümrük İZMİR

Telefon & Fax  : (0232) 5202948

GSM       : 0555 812 09 47

E-mail    : ngahukuk@gmail.com

Gerekli Belgeler   :

Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.

 

Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi