Vergi Hukuku

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ DESTEK VE HİZMETLERİMİZ;

Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı  şekilde değişime uğrayan ve ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanlarından biri olan Vergi Hukuku alanı, gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir.

Vergisel uygulamaların teknik mali bir boyutunun yanı sıra  mali uygulamalara yönelik danışmanlık ihtiyaçlarından ötürü; NGA Hukuk Bürosu olarak, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ve şahısların vergisel-maliye alanındaki problemlerine hukuki çözüm sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi