Şirketler Hukuku

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ DESTEK VE HİZMETLERİMİZ ;

Günümüzde ticari hayatta yaşanan gelişmeler karşısında kanunlar değişmekte ve değişiklikler neticesinde şirket yapıları da farklılaşmaktadır. Şirket yapılarının değişimi karşısında şirketlerin zarara uğramaması adına yönlendirmeler yapmaktayız. Bu yönlendirmeler ise şirketlerin olası tüm risklerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece verilecek olan danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şirketler, her türlü yeniliğe hazır olmakta ve değişime en kısa sürede uyum sağlamaktadır.

Hukuk büromuz tarafından  ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri ve ilgili sair hususlarda  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi