Sigorta Ve Tazminat Hukuku

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU KONUSUNDA HİZMETLERİMİZ;

Ülkemizde özelikle Trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralamalı veya ölümlü kazalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Burada  doğan maddi ve manevi kayıpların tazminine yönelik davalarda  müvekkillerimize  verilecek hukuki danışmanlık ve destek hizmetlerinde geniş bir tecrübeye sahip olan Nga Hukuk Büromuz;  Tazminat davalarında özelikle zararın gerçek miktarının hesaplanması ve ivedilikle tahsili konusunda ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Tarfik kazaları veya ölümlü yaralanmalarda  mağduriyet yaşayan kişiler yahut ölüm halinde mirasçıların mağduriyet yaşamaması  adına hukuki destek ve hizmetlerimizi tecrübeli hukukçu kadromuzla, müvekkillerimize sunmaktayız.

Aşağıda çalışma alanlarımız yer almaktadır.

  • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatının en kısa sürede maksimum düzeyde alınması için sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı  müvekkilere dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
  • Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı alabilmesi için müteveffa yakınlarına sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı dava, icra ve danışmanılk desteği sunmak,
  • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatı (Geçici ve Sürekli iş görmezlik) tazminatı yanında maluliyet oranında ve maluliyet durumuna göre sorumlu sigorta şirketine karşı bakım masrafı ve gideri için dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
  • Trafik kazasının tespit eden resmi görevlilerce tutulan "kaza tespit tutanağı" na karşı itiraz ve tespit davalarının açalması,
  • Hasar ve Danışmanlık Şirketlerine sigorta ve tazminat hukuku konusunda hukuki destek verilmesi,
  • İş kazaları nedeniye işveren ve SGK'na karşı sürekli ve geçici iş görmezlik tazminatı için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
  • İş kazaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı için müteveffa yakınlarına dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
  • İş kazalarının meydana gelen olayda kusur tespiti için işçilere hukuksal destekte bulunmak,
  • İşçinin maruz kaldığı meslek hastalığı için tazminat ve diğer konulurda işçiye hukuksal destekte bulunmak,
  • Tazminat hukukunda kaynaklı hukuksal uyuşmazlıklarda ceza hukukunu ilgilendiren konularda danışmanlık ve ceza hukuku alanında hukuki destek verilmesi gibi sair konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmetlerini tecrübeli geniş kadromuz ile sunmaktayız.
Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi