NAZLI GAYE ALPASLAN - Avukat

Av. NAZLI GAYE ALPASLAN

Eğitim : Yüksek Lisans; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Vergi Hukuku Ve Vergi Hukuku Uygulamaları

Lisans ; Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lise; İzmir Fatma Saygın Anadolu Lisesi

Faaliyet Alanları: Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku

Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi