ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

NGA Hukuk Bürosu şirketlerin ve şahısların hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku  gibi hukuk alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini güven çatısı altında, mesleki görevlerinin bilincinde, sunmaktadır.Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı holding ve şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunan büromuz müvekkil portföyü gerçek kişi işletmelerden büyük ölçekli holdinglere kadar yerli ve yabancı birçok yatırımcıyı kapsamaktadır.

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ DESTEK VE HİZMETLERİMİZ;

Gelişen ekonomik sistem içerisinde en hızlı  şekilde değişime uğrayan ve ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı hukuk alanlarından biri olan Vergi Hukuku alanı, gerek ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan yoğun sıkıntılar gerekse de bu alandaki hatalı uygulamalardan kaynaklanan ciddi mali sonuçlar nedeniyle son derece titiz bir çalışmayı ve takibi gerektirmektedir.

Vergisel uygulamaların teknik mali bir boyutunun yanı sıra  mali uygulamalara yönelik danışmanlık ihtiyaçlarından ötürü; NGA Hukuk Bürosu olarak, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ve şahısların vergisel-maliye alanındaki problemlerine hukuki çözüm sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK MALİ SUÇLAR-VERGİ CEZA HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ DESTEK VE HİZMETLERİMİZ;

Ofisimiz, Vergi Hukuku alanında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermektedir. Vergi suçları, gümrük ve kaçakçılık suçları ve diğer ceza kanunlarından kaynaklanan mali suçlarda müvekkillerimize etkin çözüm yöntemlerini sunarak, bu alanda açılan soruşturma ve ceza davaları, müvekkillerimizin  haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktayız..

NGA  Hukuk Bürosu mali -ceza hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık, ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi ve sonuçlandırılması alanlarında gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerine sonuç odaklı ve etkin bir hizmet sunmaktadır. NGA Hukuk Bürosu’nun mali ceza hukuku alanındaki tecrübesi özellikle aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Vergi Kaçakçılığı Suçları
 • Gümrük Kaçakçılığı Suçları
 • Vergi ve Gümrük Uygulamasından Kaynaklanan Diğer Suçlar

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ DESTEK VE HİZMETLERİMİZ ;

Günümüzde ticari hayatta yaşanan gelişmeler karşısında kanunlar değişmekte ve değişiklikler neticesinde şirket yapıları da farklılaşmaktadır. Şirket yapılarının değişimi karşısında şirketlerin zarara uğramaması adına yönlendirmeler yapmaktayız. Bu yönlendirmeler ise şirketlerin olası tüm risklerine karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece verilecek olan danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile şirketler, her türlü yeniliğe hazır olmakta ve değişime en kısa sürede uyum sağlamaktadır.

Hukuk büromuz tarafından  ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri ve ilgili sair hususlarda  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 

NGA HUKUK BÜROSU OLARAK SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU KONUSUNDA HİZMETLERİMİZ ;

Ülkemizde özelikle Trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralamalı veya ölümlü kazalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Burada  doğan maddi ve manevi kayıpların tazminine yönelik davalarda  müvekkillerimize  verilecek hukuki danışmanlık ve destek hizmetlerinde geniş bir tecrübeye sahip olan Nga Hukuk Büromuz;  Tazminat davalarında özelikle zararın gerçek miktarının hesaplanması ve ivedilikle tahsili konusunda ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Tarfik kazaları veya ölümlü yaralanmalarda  mağduriyet yaşayan kişiler yahut ölüm halinde mirasçıların mağduriyet yaşamaması  adına hukuki destek ve hizmetlerimizi tecrübeli hukukçu kadromuzla, müvekkillerimize sunmaktayız.

Aşağıda çalışma alanlarımız yer almaktadır.

 • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatının en kısa sürede maksimum düzeyde alınması için sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı  müvekkilere dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
 • Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı alabilmesi için müteveffa yakınlarına sorumlu sigorta şirketi ve kişilere karşı dava, icra ve danışmanılk desteği sunmak,
 • Trafik kazası nedeniyle sakatlık tazminatı (Geçici ve Sürekli iş görmezlik) tazminatı yanında maluliyet oranında ve maluliyet durumuna göre sorumlu sigorta şirketine karşı bakım masrafı ve gideri için dava, icra ve danışmanlık desteği sunmak,
 • Trafik kazasının tespit eden resmi görevlilerce tutulan "kaza tespit tutanağı" na karşı itiraz ve tespit davalarının açalması,
 • Hasar ve Danışmanlık Şirketlerine sigorta ve tazminat hukuku konusunda hukuki destek verilmesi,
 • İş kazaları nedeniye işveren ve SGK'na karşı sürekli ve geçici iş görmezlik tazminatı için dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • İş kazaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı için müteveffa yakınlarına dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • İş kazalarının meydana gelen olayda kusur tespiti için işçilere hukuksal destekte bulunmak,
 • İşçinin maruz kaldığı meslek hastalığı için tazminat ve diğer konulurda işçiye hukuksal destekte bulunmak,
 • Tazminat hukukunda kaynaklı hukuksal uyuşmazlıklarda ceza hukukunu ilgilendiren konularda danışmanlık ve ceza hukuku alanında hukuki destek verilmesi gibi sair konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmetlerini tecrübeli geniş kadromuz ile sunmaktayız.
Copyright © 2014 NGA Vergi Hukuku Ofisi